×
Loading in progress
Food Wars! Shokugeki no Soma

The Secret of the First Bite

4K members

Not only will Yukihira face Mimasaka in the semi-finals, but the match will also be a shokugeki! Yukihira even tells Mimasaka what he'll prepare for the match--how does he plan to defeat Mimasaka's perfect profiling?

Next episode
S02E06 - Morning Shall Come Again

Actors (20)

Yoshitsugu Matsuoka
Soma Yukihira
Ai Kayano
Ryoko Sakaki
Yuki Yoshino
Maaya Uchida
Yuki Yoshino
Chinatsu Akasaki
Alice Nakiri
Nakiri Erina
Risa Taneda
Nakiri Erina
Minami Takahashi
Tadokoro Megumi
Kengo Kawanishi
Shoji Sato
Houjou Miyoko
Asami Seto
Houjou Miyoko
Saori Oonishi
Arato Hisako
Jun'ichi Yanagita
Aoki Daigo
Junichi Suwabe
Hayama Akira
Taishi Murata
Ibusaki Shun
Yuki Ono
Isami Aldini
Isshiki Satoshi
Takahiro Sakurai
Isshiki Satoshi
Erina Nakiri
Risa Taneda
Erina Nakiri