×
Loading in progress
Golden Kamuy

Manslayer

87 members

Hijikata tracks down one of the tattoos to an isolated fishing port in Hokkaido. Its bearer is Yoichiro the Manslayer, a legendary assassin from the last days of the shogunate.

Next episode
S03E09 - Revolutionary

Actors (9)

Haruka Shiraishi
Asirpa (Voice)
Toshihiko Seki
Kazuo Henmi (Voice)
Jouji Nakata
Toshizou Hijikata (Voice)
Takayuki Sugo
Nagakura Shinpachi
Akio Otsuka
Nihei Tetsuzou
Tomokazu Sugita
Nikaidou Kouhei, Nikaidou Youhei
Kenjirou Tsuda
Ogata Hyakunosuke
Kentaro Ito
Shiraishi Yoshitake
Yoshimasa Hosoya
Tanigaki Genjirou