×
Loading in progress
Great Teacher Onizuka

An Eye for an Eye, a Butt for a Butt

6K members

Anko Uehara and her gang bullies Noboru for hanging out with Eikichi. After rescuing Noboru from suicide (again), Eikichi decides that revenge is the only way to teach Anko a lesson.

Next episode
S01E06 - Conspiracies All Around

Episodes (43)

Season 1

Actors (7)

Akemi Okamura
Anko Uehara
Junko Noda
Miyabi Aizawa
Tomokazu Seki
Kunio Murai
Kousuke Okano
Noboru Yoshikawa
Ayako Kawasumi
Tomoko Nomura
Wataru Takagi
Eikichi Onizuka
Hikaru Midorikawa
Yoshito Kikuchi