×
Loading in progress
Great Teacher Onizuka

Conspiracies All Around

6K members

Following Anko's "lesson", Eikichi must face the PTA for his actions. When it appears that Eikichi is fighting a losing battle, Yoshito and Noboru reveal Anko's true nature to the PTA.

Next episode
S01E07 - The Mother of All Crushes

Episodes (43)

Season 1

Actors (7)

Akemi Okamura
Anko Uehara
Junko Noda
Miyabi Aizawa
Tomokazu Seki
Kunio Murai
Kousuke Okano
Noboru Yoshikawa
Ayako Kawasumi
Tomoko Nomura
Wataru Takagi
Eikichi Onizuka
Hikaru Midorikawa
Yoshito Kikuchi