×
Loading in progress
Great Teacher Onizuka

Onizuka and the Art of War

6K members

Eikichi goes head-to-head with the P.E. teacher Hajime Fukuroda. Meanwhile, Miyabi Aizawa enlists her friend Tomoko Nomura to frame Eikichi as an underwear thief. When she accidentally incriminates Mr. Fukuroda instead, Miyabi berates Tomoko for her stupidity.

Next episode
S01E10 - Outside Looking In

Episodes (43)

Season 1

Actors (7)

Akemi Okamura
Anko Uehara
Junko Noda
Miyabi Aizawa
Tomokazu Seki
Kunio Murai
Kousuke Okano
Noboru Yoshikawa
Ayako Kawasumi
Tomoko Nomura
Wataru Takagi
Eikichi Onizuka
Hikaru Midorikawa
Yoshito Kikuchi