×
Loading in progress
  • Previous episode S01E20 - Love Letters
  • Number S01E21
  • Directors Noriyuki Abe, Shigeki Hatakeyama
  • Writers Kazunori Mizuno, Masashi Sogo
Great Teacher Onizuka

Revolution Everywhere

5K members

Unable to cope with the pressures of teaching, Azusa runs away to her former school in Hakuba. Eikichi, Tomoko, Yoshito, and Kunio follow in order to convince her to return.

Next episode
S01E22 - The Art of Demolition

Episodes (43)

Season 1

Actors (7)

Akemi Okamura
Anko Uehara
Junko Noda
Miyabi Aizawa
Tomokazu Seki
Kunio Murai
Kousuke Okano
Noboru Yoshikawa
Ayako Kawasumi
Tomoko Nomura
Wataru Takagi
Eikichi Onizuka
Hikaru Midorikawa
Yoshito Kikuchi