×
Loading in progress
Great Teacher Onizuka

The Art of Demolition

5K members

Azusa learns that her former school will be demolished. During the countdown, a former student of the school runs into the building to retrieve a precious heirloom. Eikichi pursues in order to rescue her before the school is destroyed.

Next episode
S01E23 - Superstition

Episodes (43)

Season 1

Actors (7)

Akemi Okamura
Anko Uehara
Junko Noda
Miyabi Aizawa
Tomokazu Seki
Kunio Murai
Kousuke Okano
Noboru Yoshikawa
Ayako Kawasumi
Tomoko Nomura
Wataru Takagi
Eikichi Onizuka
Hikaru Midorikawa
Yoshito Kikuchi