×
Loading in progress
Great Teacher Onizuka

Self-Improvement: Fuyutsuki's Transformation

5K members

Nao helps Azusa choose a bathing suit for the trip to Okinawa. Asuza tries to get a makeover in order to impress Eikichi, but ends up getting carried away in the process.

Next episode
S01E37 - Living Together

Episodes (43)

Season 1

Actors (7)

Akemi Okamura
Anko Uehara
Junko Noda
Miyabi Aizawa
Tomokazu Seki
Kunio Murai
Kousuke Okano
Noboru Yoshikawa
Ayako Kawasumi
Tomoko Nomura
Wataru Takagi
Eikichi Onizuka
Hikaru Midorikawa
Yoshito Kikuchi