×
Cargando
  • NACIMIENTO 24/09/1945
  • PELÍCULAS 40

Chen Kuan-tai

Chen Kuan-tai es un actor de 77 años (24 September 1945). Chen Kuan-tai ha aparecido en ninguna serie y 40 películas. En el cine, como Gold Lion en el largometraje The Man with the Iron Fists.

Películas (40)

The Man with the Iron Fists
The Man with the Iron Fists
Gold Lion
龍虎門
龍虎門
刺客
刺客
Assassin
陸阿采與黃飛鴻
陸阿采與黃飛鴻
Lu Ah Tsai
血滴子
血滴子
Ma Teng
殭屍大時代
殭屍大時代
Zombie wrangler
水滸傳
水滸傳
Tattooed Dragon, Shi Jin
那年夏天你去了哪裡
那年夏天你去了哪裡
大刀王五
大刀王五
Big Blade Wang Wu
血在風上
血在風上
Arms buyer [cameo]
洪熙官
洪熙官
Hung Hsi Kuan
龍虎鬪
龍虎鬪
Casino guard (uncredited)
八道樓子
八道樓子
Chiang Ming-kun
惡戰
惡戰
Baldy Bai
霹靂情
霹靂情
Rich man
方世玉與洪熙官
方世玉與洪熙官
Hung Hsi-kuan
先發制人
先發制人
Ma Sheng-fung
錦衣衛
錦衣衛
Fa Huang
疯狂青春族 马路天使
疯狂青春族 马路天使
打擂台
打擂台
Dragon
人皮燈籠
人皮燈籠
Tan Fu
大俠Action!
大俠Action!
鸿门宴
鸿门宴
Qiu Ran
残缺
残缺
Black Tiger Dao Tian-Du
神打
神打
Yi Wo's spiritual boxer [intro]
Wei xian ren wu
Wei xian ren wu
Inspector Tai
殺人犯
殺人犯
Tai
刺馬
刺馬
Huang Chung
幫規
幫規
General Mang Yi Tu
志在出位
志在出位
Triad Boss
馬永貞
馬永貞
Ma Yung Chen
洪拳大師
洪拳大師
Yung Feng
脫皮爸爸
脫皮爸爸
Brother Tai
佈局
佈局
萬人斬
萬人斬
Leng Tian-Ying
布衣神相
布衣神相
Mochitsuki Soryu Han
冰封侠:时空行者
冰封侠:时空行者
Jiu Qiansui
Lei ting chu chuan
Lei ting chu chuan
少林子弟
少林子弟
Hung Hsi-kuan
保鏢
保鏢