×
Lastning pågår

A Race Against Time

24 medlemmar

Master Azure Dragon continues searching for Zhou Fei and the others while they hide in the secret passage. When they realize Master Azure Dragon has discovered their whereabouts, Xie Yun urges everyone to leave. However, Ji Yun Chen asks Zhou Fei to stay and kill Master Azure Dragon with him. It's a race against time as Ji Yun Chen tries to prepare Zhou Fei to battle against Master Azure Dragon before their enemies reach them.

Nästa avsnitt
S01E16 - Same Destination

Episoder (51)

Säsong 1

Innehåll som endast är tillgängligt för medlemmar

Om du är en tv-serieberoende vet du hur svårt det är att hålla sig uppdaterad i din bevakningslista. Mellan semestern och de program som återkommer helt plötsligt är det ibland en enda röra.

På tio år har BetaSeries blivit din bästa allierade för tv-program: hantera din kalender, dela med dig av de senaste avsnitten du tittat på och upptäck nya program - i en gemenskap med en miljon medlemmar.