×
Lastning pågår

Lift Up Your Hearts (2)

25 medlemmar

When a gang of dealers recruit young men to push spice and fentanyl near a London school, head teacher Noah Taylor has no choice but to confront them. DI Kate Ashton leads the police investigation, and as well as tracking down those responsible for the recent deaths, Ashton also seems keen to pursue the possibility of a relationship with Jack. When the pair search a suspect's flat, Jack gets caught up in a rising tide of violence, which culminates in several deaths. Nikki, Thomas, Jack and Clarissa must work to find those responsible before it's too late.

Nästa avsnitt
S22E05 - To Brighton, to Brighton (1)

Innehåll som endast är tillgängligt för medlemmar

Om du är en tv-serieberoende vet du hur svårt det är att hålla sig uppdaterad i din bevakningslista. Mellan semestern och de program som återkommer helt plötsligt är det ibland en enda röra.

På tio år har BetaSeries blivit din bästa allierade för tv-program: hantera din kalender, dela med dig av de senaste avsnitten du tittat på och upptäck nya program - i en gemenskap med en miljon medlemmar.