×
Lastning pågår
  • Direktör Izzy Chavez
  • Körtid 3 minuter
  • Genres Dokumentärfilm, Skräck, Animation
  • Språk Eaŋgalsgiella

KINEMORTOPHOBIA!

short animated documentary on how zombies used to scare a little girl

Alternativ