×
Lastning pågår
  • Direktör John Halas
  • Körtid 6 minuter
  • Genre Animation
  • Språk Eaŋgalsgiella

Dustbin Parade

The film is designed to encourage recycling - which was a key part of the war effort.

Alternativ