×
Lastning pågår
  • Direktör Eva Marie Rødbro
  • Körtid 6 minuter
  • Språk Eaŋgalsgiella

Fuck You Kiss Me

4 medlemmar

A black and white rhythmic poem in a post card from urban Greenland touching upon rites of passage and young love.

Alternativ