×
Lastning pågår
  • Direktör La Destination
  • Körtid 8 minuter
  • Språk Fránskkagiella

Volgograd — De rouille et de boue

Volgograd — Of rust and mud
4 medlemmar

Vanishing memories, with granulity assaults due to the successive transferts from medium to medium, from a travelling shot in 1993.

Alternativ