×
Lastning pågår
  • Direktör Joe Jones
  • Körtid 5 minuter
  • Språk Eaŋgalsgiella

Smoking

Fluxfilm No. 18

Shot at 2,000 frames per second, this short shows a man exhaling smoke in incredibly slow motion.

Alternativ