×
Lastning pågår
  • Direktör David Peck Todd
  • Körtid 1 minut
  • Genre Dokumentärfilm
  • Språk Eaŋgalsgiella

The 1882 Transit of Venus

Telescopic chronophotography of the 1882 transit of Venus as observed from Lick Observatory.

Alternativ