×
Loading in progress
Aggretsuko

Bursting Her Bubble

970 members

Manaka’s devotion to instrumental mastery inspires others to step up. Haida agrees to teach Retsuko guitar, but he invites Inui over on the same day.

Next episode
S03E09 - The End of the Moratorium

Actors (11)

Kaolip
Retsuko (voice)
Rareko
Retsuko-(death metal ver.) (voice)
Sohta Arai
Ton (voice)/Komiya (voice)/Manumaru (voice)/Yoga instructor (voice)/Anai (voice)/Hyodo (voice)
Shingo Katou
Haida (voice)/Resasuke (voice)/CEO (voice)
Rina Inoue
Fenneko (voice)/Tsunoda (voice)/Puko (voice)/Inui (voice)
Maki Tsuruta
Director Gori (voice)/Tsubone (voice)
Komegumi Koiwasaki
Washimi (voice)
Yuki Takahashi
Kabae
Arisa
Hidarin
Rima
Migi
Sayumi
Manaka