×
Loading in progress
Babylon Berlin

Episode 9

154 members

Nyssen finds a way to get his mother's money. Rath learns who Helga's benefactor is. Marie-Luise Seegers approaches Katelbach's landlady with an offer.

Watch
Next episode
S03E10 - Episode 10

Actors (47)

Volker Bruch
Gereon Rath
Liv Lisa Fries
Charlotte Ritter
Leonie Benesch
Greta Overbeck
Lars Eidinger
Alfred Nyssen
Benno Fürmann
Oberst Wendt
Hannah Herzsprung
Helga Rath
Mišel Matičević
Edgar Kasabian (Der Armenier)
Ronald Zehrfeld
Walter Weintraub
Meret Becker
Esther Kasabian
Jens Harzer
Dr. Anno Schmidt
Fritzi Haberlandt
Elisabeth Behnke
Jördis Triebel
Dr. Völcker
Karl Markovics
Samuel Katelbach
Christian Friedel
Gräf
Thomas Thieme
Karl Zörgiebel
Luc Feit
Einsatzleiter Ullrich
Trystan Pütter
Litten
Saskia Rosendahl
Malu Seegers
Sabin Tambrea
Tristan Rot
Julius Feldmeier
Otto
Jacob Matschenz
Fritz Höckert
Udo Samel
Ernst Gennat
Rüdiger Klink
Czerwinski
Thorsten Merten
Henning
Nina Gummich
Erna
Hanno Koffler
Stennes
Gerdy Zint
Marie-Anne Fliegel
Anne-Marie Nyssen
Sebastian Urzendowsky
Max Fuchs
Lilli Fichtner
Doris
Anian Zollner
Arendsen
Robert Dölle
Steffen Scheumann
Andreas Leupold
Dr. Eckart
Hendrik Heutmann
Sebald
Christoph Zrenner
Onkel
Gerrit Jansen
Dressler
Bernhard Schütz
Jo Bellmann
Gene Pritsker
Dennis Hupka
Ivo Pietzcker
Moritz Rath
Irene Böhm
Toni Ritter
Holger Handtke
Wegener
Peter Jordan
Fred Jacoby
Vincent Krüger
Laura Kiehne
Ilse Ritter
Sabrina Strehl
Martha