×
Carregamento em andamento
  • NASCIMENTO 01/08/1975
  • País Hong Kong, RAE da China
  • SHOW 1
  • FILMES 26

Danny Chan Kwok-kwan

Danny Chan Kwok-kwan é um ator de 48 anos ( 1 August 1975). Danny Chan Kwok-kwan apareceu em 1 série e 26 filmes. Um desempenho a ser encontrado no papel de Bruce Lee na série Bruce Lee: A Lenda. No cinema, como Empty Hands no longa-metragem 少林足球.

Danny Chan Kwok-kwan

Show

Bruce Lee: A Lenda
Bruce Lee: A Lenda
Bruce Lee

Filmes (26)

少林足球
少林足球
Empty Hands
功夫
功夫
Brother Sum
葉問4
葉問4
Bruce Lee
葉問3
葉問3
Bruce Lee
西装暴徒
西装暴徒
Zhou Ke
暗殺風暴
暗殺風暴
Yuan Zhibang
The Legend of Bruce Lee
The Legend of Bruce Lee
Bruce Lee
殭屍大時代
殭屍大時代
Choi
拳道
拳道
Bull
怒潮
怒潮
The Rookies
The Rookies
得閒飲茶
得閒飲茶
Hong
功夫联盟
功夫联盟
Chen Zhen
一蚊雞保鑣
一蚊雞保鑣
掘地求生
掘地求生
浪漫搭档
浪漫搭档
Zheng Shu
烈火戰車2 極速傳說
烈火戰車2 極速傳說
江湖告急
江湖告急
心想事成
心想事成
初恋红豆冰
初恋红豆冰
Iron Fists and Kung Fu Kicks
Iron Fists and Kung Fu Kicks
Self
臥底巨星
臥底巨星
Tai Ge
道士下山
道士下山
Zhao Xinchuan
作家的謊言:筆忠誘罪
作家的謊言:筆忠誘罪
邊緣行者
邊緣行者
济公之神龙再现
济公之神龙再现
Fu Hu