×
Cargando
  • NACIMIENTO 05/05/1930
  • MUERTE 21/07/2016
  • PELÍCULAS 34

Wang Hsieh

Wang Hsieh es un actor de 93 años ( 5 May 1930). Wang Hsieh ha aparecido en ninguna serie y 34 películas. En el cine, como Police Officer Wang en el largometraje 一樂也.

Películas (34)

一樂也
一樂也
Police Officer Wang
英雄本色
英雄本色
Boss Wang
武林風雲
武林風雲
Uncle Hsu
來如風
來如風
Chu Pao
Ren hu lian
Ren hu lian
Sher Clan Uncle
亚洲秘密警察
亚洲秘密警察
Lai Yu Tian
埋伏
埋伏
Tu Ba
同根生
同根生
影子神鞭
影子神鞭
One of the Serial Trio
Snake in the Crane's Shadow
Snake in the Crane's Shadow
Master Lo
敗家仔
敗家仔
Duke
三德和尚與舂米六
三德和尚與舂米六
Rapist's Boss
天地雙腿
天地雙腿
鍾馗娘子
鍾馗娘子
Black Demon
流星.蝴蝶.劍
流星.蝴蝶.劍
Wan Pengwang
港澳傳奇
港澳傳奇
He Yan
十四女英豪
十四女英豪
First Prince
拈花惹草
拈花惹草
Big Boss
蘭嶼之歌
蘭嶼之歌
慾魔
慾魔
Lin Bocheng
南北腿王
南北腿王
Ding Dong
Tian wang
Tian wang
Chief Warden
鬼話連篇
鬼話連篇
Detective Wang (segment "The Cold Skeleton")
十二金牌
十二金牌
Golden Fan Ma Shan Ting
萬世天嬌
萬世天嬌
Sifu
狼女白魔
狼女白魔
寒煙翠
寒煙翠
Chang Ling Hsiao
Chuang wang li zi cheng
Chuang wang li zi cheng
Li Tzu-Cheng
五虎屠龍
五虎屠龍
Wang Liao Er
搏命
搏命
Wu
白玉老虎
白玉老虎
Sikong Xiao-Feng
中國超人
中國超人
Professor Liu Yingde
Kong woo ji dai
Kong woo ji dai
Ouyang Hsiung
英雄正傳
英雄正傳
Kuk Yat Yung