×
Carregamento em andamento
  • NASCIMENTO 14/07/1949
  • País China
  • FILMES 41
  • DIRETOR 4
  • ROTEIRO 2

Johnny Wang Lung-Wei

Johnny Wang Lung-Wei é um ator de 75 anos (14 July 1949). Johnny Wang Lung-Wei apareceu em sem série e 41 filmes. No cinema, como Wai no longa-metragem 双龙会.

Johnny Wang Lung-Wei

Filmes (41)

双龙会
双龙会
Wai
A計劃續集
A計劃續集
Bravo Wong
洪熙官之少林五祖
洪熙官之少林五祖
Government Official
古惑女之決戰江湖
古惑女之決戰江湖
少林搭棚大師
少林搭棚大師
Boss Wang Kao Feng
Chan Wing
唐人街功夫小子
唐人街功夫小子
Xu Hao
小子有種
小子有種
Robert Tang
尖東梟雄
尖東梟雄
残缺
残缺
Keeper Wan
南北獅王
南北獅王
Bill Zhu
八道樓子
八道樓子
Mongolian mercenary
射鵰英雄傳續集
射鵰英雄傳續集
Ouyang Fung
南少林與北少林
南少林與北少林
General Xu
蠍子
蠍子
Sergeant Lei Shen
教頭
教頭
Master Ou
古惑仔之人在江湖
古惑仔之人在江湖
山東狂人
山東狂人
Ku Lung
烏鼠機密檔案
烏鼠機密檔案
Gang leader
碧血劍
碧血劍
Shao Lin yu Wu Dang
Shao Lin yu Wu Dang
Qing Lord
蔡李佛小子
蔡李佛小子
Feng Tian-Shan
少林五祖
少林五祖
Ma Fu-Yi
長輩
長輩
Yu Yung-Sheng
教頭
教頭
Master Ou
富貴列車
富貴列車
Mountain Bandit
金臂童
金臂童
Iron Armour Wei Lin
冷血十三鷹
冷血十三鷹
Vulture Eagle Yien Lin
七煞
七煞
Qisha Clan Leader
五郎八卦棍
五郎八卦棍
Prince Yeh Li Lin
武館
武館
Master Shan Xiong
孔雀王朝
孔雀王朝
Happy King's Bodyguard
惡爺
惡爺
Iron Dragon
少林寺
少林寺
Ma Fu Yi
五毒
五毒
Justice Wang
馬哥波羅
馬哥波羅
Duritan
爛頭何
爛頭何
Mr. Fan Tian Kong
白玉老虎
白玉老虎
Tang clan member
廣東十虎與後五虎
廣東十虎與後五虎
General Liang Sz Guei
方世玉與胡惠乾
方世玉與胡惠乾
Lu Ying-pu
原振俠與衛斯理
原振俠與衛斯理
Head Terrorist

Diretor (4)

同根生
同根生
山東狂人
山東狂人
尖東梟雄
尖東梟雄
花街狂奔
花街狂奔

Roteiro (2)

山東狂人
山東狂人
尖東梟雄
尖東梟雄