×
Lastning pågår

Gasser's Back! A Whole New Season, Same Old Stench!

56 medlemmar

As Gasser and Softon return to the team and Torpedo Girl goes her own way, Bo-bobo's team returns on their journey. But when the team ends up crashing into a platoon of Hair Hunters from one-hundred years ago, they end up in a massive bridge-top melee filled with crazy teamwork attacks, changing weather conditions and a battleground that can easily be opened! Yet the villains still have one purpose in particular: to take out the remains from the Hair Kingdom...and guess who that is?

Nästa avsnitt
S01E53 - Dancin' and Trainin' for Quickly Attainin' the Enemies' Painin'

Episoder (76)

Säsong 1

Innehåll som endast är tillgängligt för medlemmar

Om du är en tv-serieberoende vet du hur svårt det är att hålla sig uppdaterad i din bevakningslista. Mellan semestern och de program som återkommer helt plötsligt är det ibland en enda röra.

På tio år har BetaSeries blivit din bästa allierade för tv-program: hantera din kalender, dela med dig av de senaste avsnitten du tittat på och upptäck nya program - i en gemenskap med en miljon medlemmar.