×
Lastning pågår

James B.'s Story

17 medlemmar

James LB Bonner spent his early life trying to prove himself to his adoptive family, but after losing a leg and battling obesity, LB must take a new path to save his health and his family relationships.

Titta på
Nästa avsnitt
S06E07 - Lisa's Story

Innehåll som endast är tillgängligt för medlemmar

Om du är en tv-serieberoende vet du hur svårt det är att hålla sig uppdaterad i din bevakningslista. Mellan semestern och de program som återkommer helt plötsligt är det ibland en enda röra.

På tio år har BetaSeries blivit din bästa allierade för tv-program: hantera din kalender, dela med dig av de senaste avsnitten du tittat på och upptäck nya program - i en gemenskap med en miljon medlemmar.