×
Lastning pågår
  • Direktör Miles Davis
  • Körtid 50 minuter
  • Genre Musik
  • Språk Eaŋgalsgiella

Miles Davis: Miles Davis and Friends in Paris 1991

4 medlemmar

Miles Davis Band, "La Grande Halle De La Villette", Paris, France, July 10, 1991 ,
Miles Davis (tp) Bill Evans (ss) Kenny Garrett, Jackie McLean (as) Steve Grossman (ts) Chick Corea (el-p) Deron Johnson (syn) John McLaughlin, John Scofield (el-g) Joe "Foley" McCreary (lead b) Dave Holland (b) Darryl Jones, Richard Patterson (el-b) Al Foster, Ricky Wellman (d)

Alternativ