×
Lastning pågår
  • VISNINGAR 2
  • FILMER 7

Krisha Fairchild

Krisha Fairchild har medverkat i 2 serie och 7 filmer. En föreställning som återfinns i rollen Prison Doctor i serien The Act. På bio, som English Teacher i spelfilmen Waves.

Krisha Fairchild

Visningar (2)

The Act
The Act
Prison Doctor
Channel Zero
Channel Zero
Louise Lispector

Filmer (7)

Waves
Waves
English Teacher
Krisha
Krisha
Krisha
Inheritance
Inheritance
Bonnie
Highway
Highway
Naomi
Chips, the War Dog
Chips, the War Dog
DFD Woman
Freeland
Freeland
Devi
Crazy in Love
Crazy in Love
Vivien