×
Chargement en cours
Song Jia

Song Jia

Song Jia est une actrice de 43 ans (13 November 1980). Song Jia a tourné dans aucune série et dans 22 films. Au cinéma, dans le rôle de Li Ji dans le long métrage 赤壁.

  • NAISSANCE 13/11/1980
  • Pays Chine
  • FILMS 22

Films (22)

赤壁
赤壁
Li Ji
超级的我
超级的我
Hua'er
赤壁2:決戰天下
赤壁2:決戰天下
Li Ji
拆彈專家
拆彈專家
Carmen Li
我的特工爷爷
我的特工爷爷
Cherry's Mother
风平浪静
风平浪静
Pan Xiaoshuang
师父
师父
Zhao Guohui
李小龍
李小龍
Yu So Chow
中国往事
中国往事
Zheng Yunan
我和我的父辈
我和我的父辈
Han Jingya
好奇害死猫
好奇害死猫
Liang Shiaosia / Sharon
阳光劫匪
阳光劫匪
Xiao Xue
爱情呼叫转移
爱情呼叫转移
Luo Yanyan
西藏往事
西藏往事
Yongcuo
建军大业
建军大业
Soong Ching-ling
那年夏天你去了哪裡
那年夏天你去了哪裡
Yuan Jing
胖子行动队
胖子行动队
救我
救我
Jiang Yan
第十一回
第十一回
我和我的祖国
我和我的祖国
Lu Xiaoran (segment "One For All")
热爱岛
热爱岛
Fan Li
大內密探靈靈狗
大內密探靈靈狗
Princess Rainbow