×
Carregamento em andamento
Brigitte Lin

Brigitte Lin

Brigitte Lin é uma atriz de 69 anos de idade ( 3 November 1954). Brigitte Lin apareceu em sem série e 32 filmes. No cinema, como Murong Yang / Murong Yin no longa-metragem 東邪西毒.

  • NASCIMENTO 03/11/1954
  • País Taiwan
  • FILMES 32

Filmes (32)

東邪西毒
東邪西毒
Murong Yang / Murong Yin
重慶森林
重慶森林
Woman in Blonde Wig
蜀山 - 新蜀山劍俠
蜀山 - 新蜀山劍俠
Ice Queen
警察故事
警察故事
Selina Fong
旗正飄飄
旗正飄飄
刀馬旦
刀馬旦
Tsao Wan
煙雨
煙雨
八百壯士
八百壯士
Yang Hui Min
槍口下的小百合
槍口下的小百合
Lily
新天龍八部之天山童姥
新天龍八部之天山童姥
Li Chou-Shui / Li Chong-Hoi
笑傲江湖II東方不敗
笑傲江湖II東方不敗
Dung Fong Bat Bai
英雄正傳
英雄正傳
May
我愛夜來香
我愛夜來香
Bridget
我是一沙鷗
我是一沙鷗
Liu Yen-mei
鹿鼎記 II : 神龍敎
鹿鼎記 II : 神龍敎
Divine Lady of Dragon Sect
我是一片雲
我是一片雲
Tuan Wanlu
火雲傳奇
火雲傳奇
Ha / Fire Dragon
愛殺
愛殺
Ivy
暗戀桃花源
暗戀桃花源
Yun Zhifan
君子好逑
君子好逑
Jo Jo
鹿鼎記
鹿鼎記
Divine Lady of Dragon Sect
迷你特攻隊
迷你特攻隊
Lily
真白蛇傳
真白蛇傳
White Snake
東方不敗之風雲再起
東方不敗之風雲再起
Dung Fong Bat Bai
驚魂記
驚魂記
Jane Lin
滾滾紅塵
滾滾紅塵
Shen Shao-Hua
夢中人
夢中人
Cheung Yuet-Heung
新龍門客棧
新龍門客棧
Yau Mo-yan
射鵰英雄傳之東成西就
射鵰英雄傳之東成西就
Third Princess
白髮魔女傳
白髮魔女傳
Lien Ni Chang
月朦朧鳥朦朧
月朦朧鳥朦朧
美少年之戀
美少年之戀
Narrator