×
Loading in progress
Boruto: Naruto Next Generations

Shukaku's Trick

1K members

Boruto and Shinki bring Shukaku to Hidden Leaf Village. Upon arriving at the Uzumaki home, Himawari is completely taken with him, but Shukaku finds the entire situation irritating. When told about the day Naruto became the Seventh Hokage—and how Himawari hurt Naruto and Kurama—Shukaku comes up with an idea.

Next episode
S01E127 - Make-out Tactics!

Episodes (172)

Season 1

Actors (7)

Yūko Sanpei
Uzumaki Boruto (voice)
Uchiha Sarada (voice)
Kokoro Kikuchi
Uchiha Sarada (voice)
Ryuuichi Kijima
Mitsuki (voice)
Ryoko Shiraishi
Akimichi Chouchou (voice)
Aburame Shino (voice)
Shinji Kawada
Aburame Shino (voice)