×
Loading in progress
Boruto: Naruto Next Generations

The Power to See the Future

1K members

Another intense battle begins for Boruto, Sasuke and Jiraiya as they try to defend Naruto from Urashiki. Sasuke protects Naruto, allowing Boruto and Jiraiya to barely escape with him.

Next episode
S01E135 - The Last Battle: Urashiki

Episodes (176)

Season 1

Actors (7)

Yūko Sanpei
Uzumaki Boruto (voice)
Uchiha Sarada (voice)
Kokoro Kikuchi
Uchiha Sarada (voice)
Ryuuichi Kijima
Mitsuki (voice)
Ryoko Shiraishi
Akimichi Chouchou (voice)
Aburame Shino (voice)
Shinji Kawada
Aburame Shino (voice)