×
Lastning pågår
  • Originalutgåva
  • Antal S01E01
  • Land Amerihká ovttastuvvan stáhtat
  • Genres Åtgärd, Äventyr, Animation, Fantasy, Kampsport, Science-fiction

The Big City

110 medlemmar

Longing to become a samurai, Usagi heads to the city of Neo Edo — where he accidentally frees a villain who was imprisoned for a thousand years.

Nästa avsnitt
S01E02 - Yokai

Innehåll som endast är tillgängligt för medlemmar

Om du är en tv-serieberoende vet du hur svårt det är att hålla sig uppdaterad i din bevakningslista. Mellan semestern och de program som återkommer helt plötsligt är det ibland en enda röra.

På tio år har BetaSeries blivit din bästa allierade för tv-program: hantera din kalender, dela med dig av de senaste avsnitten du tittat på och upptäck nya program - i en gemenskap med en miljon medlemmar.