×
Loading in progress
Great Teacher Onizuka

Playing Doctor - GTO Style

5K members

An attractive school nurse, Nao Kadena, arrives at the school, much to the delight of Eikichi. However, she soon starts using her looks and the school to fund her money-making schemes.

Next episode
S01E26 - Onizuka Meets His Match

Episodes (43)

Season 1

Actors (7)

Akemi Okamura
Anko Uehara
Junko Noda
Miyabi Aizawa
Tomokazu Seki
Kunio Murai
Kousuke Okano
Noboru Yoshikawa
Ayako Kawasumi
Tomoko Nomura
Wataru Takagi
Eikichi Onizuka
Hikaru Midorikawa
Yoshito Kikuchi