×
Loading in progress
  • Previous episode S01E34 - Good Cop / Bad Cop
  • Number S01E35
  • Directors Naoyasu Habu, Noriyuki Abe
  • Writers Masashi Sogo, Naoyasu Habu, Yoshiyuki Suga
Great Teacher Onizuka

Wedding Bell Blues

5K members

When Kunio finds a wedding dress catalog at home, he suspects his mother will marry someone behind his back. Overprotective of his mother, Kunio will stop at nothing to stop her wedding.

Next episode
S01E36 - Self-Improvement: Fuyutsuki's Transformation

Episodes (43)

Season 1

Actors (7)

Akemi Okamura
Anko Uehara
Junko Noda
Miyabi Aizawa
Tomokazu Seki
Kunio Murai
Kousuke Okano
Noboru Yoshikawa
Ayako Kawasumi
Tomoko Nomura
Wataru Takagi
Eikichi Onizuka
Hikaru Midorikawa
Yoshito Kikuchi